AKCIJE

AKCIJSKI START PAKET ZA IZNAJMLJIVAČE U TURIZMU

Paket sadrži:

  • VIZITKE - 200 komada ( dim. 85 x 50 mm, papir gloss 300 gr, jednostrani kolor tisak)
  • LETAK A6 - 200 komada ( dim. 148 x 105 mm, papir gloss 130 gr., jednostrani kolor tisak)
  • RAZGLEDNICA - 200 komada (sa slikama vaših apartmana ili kuća, dim. 150 x 100 mm, papir gloss 300 gr., obostrani tisak, prednja strana kolor, stražnja crno bijelo)
  • ETIKETE ZA POKLON BOCE - 100 kom ( dim. 150 x 50 mm za boce od 0,5 ili 0,75 l, kolor tisak, samoljepljivi papir)

CIJENA PAKETA 550 kn + PDV

•IDEJNO RJEŠENJE I GRAFIČKA PRIPREMA ZA VAS BESPLATNO

AKCIJSKI START PAKET ZA TVRTKE

Paket sadrži:

  • VIZITKE - 200 komada (dim. 85 x 50 mm, papir gloss 300 gr, jednostrani kolor tisak)
  • LETAK A6 - 200 komada(dim. 148 x 105 mm, papir gloss 130 gr., jednostrani kolor tisak)
  • MEMORANDUM- 200 komada (A4, papir 80 gr., kolor tisak )
  • KUVERTE - 100 kom (american samoljepljive bez prozora dim. 220 x 110 mm, kolor tisak)  

CIJENA PAKETA 550 kn + PDV

 

•IDEJNO RJEŠENJE I GRAFIČKA PRIPREMA ZA VAS BESPLATNO