CJENIK

PRINT/COPY (CRNO/BIJELO)

 80 gr. papir
A4 - 0,05 €
A3 - 0,08 €

PRINT/COPY (KOLOR)

80 gr. papir
A4 - 0,50 €
A3 - 1,00 €

Paus papir
A4 - 0,70 €
A3 - 1,60 €

Naljepnica bijela (mouflon papir)
A4 - 1,30 €
A3 - 1,80 €

120gr. gloss/matt papir
A4    - 0,62 €
A3    - 1,20 €
A3+ - 1,30 €

150 - 170gr. gloss/matt papir
A4    - 0,66 €
A3    - 1,30 €
A3+  - 1,40 €

250 - 300 gr. gloss/matt papir
A4     - 0,90 €
A3     - 1,80 €
A3+  - 1,60 €

PEČATI MODICO

modico 2        (37 x 11 mm)  - 17 €
modico 3        (49 x 15 mm) - 19 €
modico 4        (57 x 20 mm) - 24 €
modico 5        (63 x 24 mm) - 28 €
modico 6        (63 x 33 mm) - 35 €
modicoR45    (O42mm)       - 24 €

PLOTANJE

tehnički nacrt m2
c/b     - 4,00 €
kolor  - 6,00 €

pokrivenost boje >50%
80 gr. papir - 24,00 €
160 - 220 gr. gloss/matt papir - 29,00 m2

FORMATIRANJE I REZANJE

sa uslugom plotanja m2
formatiranje + rezanje -  0,50 €

bez usluge plotanja  m2
formatiranje - 0,50 €
rezanje - 0,50 €

UVEZ U FASCIKLE

fascikla pvc za nacrte - 1,00 €
kožna široka fascikla - 7,30 €

uvez s jamstvenikom  - 1,50€

SPIRALNI UVEZ

Spiralni uvez A4 - plastični
6-10 mm     - 1,20 €
12-16 mm   - 1,60 €
18-26 mm  - 2,00 €
>26 mm     - 2,40 €

Spiralni uvez A3 - plastični
6 - 10 mm   - 1,60 €
12 - 16 mm - 2,00 €
18-26 mm -  2,40 €
>26 mm     - 2,80 €

ŽIČANI UVEZ

Žičani uvez A4
1 - 50         listova -   2,00 €
51 - 100     listova -   2,40 €
101 - 200  listova -   3,20 €
201 - 300 listova -   4,00 €

Žičani uvez A3
1 - 50         listova -   2,40 €
51 - 100     listova -   2,80 €
101 - 200  listova -   3,60 €
201 - 300 listova -   4,40 €

VIZITKE

DESIGN VIZITKE - 3 idejna rješenja - 15€

VIZITKE - papir classic 270 gr gloss/matt, dim 85 x 50 mm
 90kom    - 11,20 €
120 kom  - 13,25 €

obostrane
 90kom    - 16,80 €
120 kom  - 19,80

VIZITKE - papir premium 270 gr izbor, dim 85 x 50 mm
 90kom    - 13,25€
120 kom  - 15,00 €

obostrane
 90 kom  - 19,80 €
120 kom  - 24,80 €

ETIKETE (ulje, vino...)

DESIGN ETIKETE- 3 idejna rješenja - 15€

5x15 cm - 0,25 € / kom
4x12cm  - 0,20 € / kom